Medlems- och försäkringsinformation

Lördagen den 27:e september 1997 blev Svenska CBX-klubben invald i Motorhistoriska Riksförbundet.
MHRF är en ideell och opolitisk sammanslutning med syfte att bevara historiskt intressanta motoriserade landsvägsfordon som huvudsakligen är i orginalskick.

MHRF försäkrar CBX i originalutförande, vissa små justeringar tillåts. Kontakta någon av våra lokalombud för ytterligare detaljer.

IF erbjuder CBX-ägare en strikt entusiastförsäkring som kan ses som en ren utställningsförsäkring som även ger dig rätt att köra till och från utställningen och en och annan mysrunda när solen skiner, några semesterresor är det dock inte tal om. Hos IF kan alla CBXer försäkras, även seriöst ombyggda, IF vill dock ha en kopia på senaste besiktningsprotokollet från bilprovningen.

MHRF

Medlem i minst 1 år
Besiktning av CBX-Klubben
Foto
Skyddskläder
Eget garage/låst utrymme
Extra klass-3 lås
Max antal mil/år

Ja
Ja*
Ja (6st **)
Ja
Ja
Ja
Obegränsat

Självrisker

Trafik
Brand
Stöld
Glas
Vagnskada
Räddning

0:-
1000:-
1000:-
200:- +20% ***
1500:-
300:-

IF

Medlem i minst 1 år
Besiktning av CBX-Klubben
Foto
Skyddskläder
Eget garage/låst utrymme
Extra klass-3 lås
Max antal mil/år

Ja
Ja*
Ja (6st **)
Nej
Ja
Ja
500

Självrisker

Trafik
Brand
Stöld
Glas
Vagnskada
Räddning

0:-
1000:-
1000:-
200:- +20% ***
1000:-
200:-

* Kostnad för besiktning är 100:- samt 35:- per mil om besiktningen inte kan ske på besiktningsmannens hemort.
** Samtliga bilder skall vara mot en neutral bakgrund och skall visa följande: framifrån, bakifrån, en helbild och en närbild på vardera sidan, totalt 6st.
*** På överskjutande belopp.

Observera att försäkringarna kan endast tecknas genon Svenska CBX-Klubben. Ringer ni direkt till försäkringsbolagen kommer ni med största sannolikhet få svaret att det inte finns någon försäkring. Kontakta i stället någon av klubbens besiktningsmän eller vår kontaktman inom klubben Lars Rosengren på tel 08-711 35 00 vid övriga försäkringsfrågor.

Bli medlem

Hämta och skriv ut medlemsansökan som en PDF här ->

Efter att medlemsavgiften (fn. 300kr) har betalts till PostGiro 57 21 83-2 så skickar du ansökan till Magnus på följande adress:

Magnus Bellenby
Arvid Bjerkesgatan 4
415 06 Göteborg

Alla som tecknar klubbens försäkring skall vårda och ta ansvar för sin CBX, som vi alla kan vara stolta över. Om någon missbrukar eller missköter förtroendet som klubbförsäkringen innebär blir vi alla lidande.

Kom ihåg att det kan vara förbjudet eller förenat med förhöjd självrisk om du lånar ut din CBX-pärla!